Accountor Training Artiklar

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Bokföringsnämnden svarar på pm om nya skatteregler

5.10.2017

Nyheter

Bokföringsnämnden har lämnat ett remissvar på Finansdepartementets promemoria gällande nya skatteregler för företagssektorn. Finansdepartementet föreslår i promemorian att rätten till ränteavdrag i bolagssektorn ska begränsas och att nya skatteregler för finansiell leasing ska införas.

Finansdepartementets promemoria: Nya skatteregler för finansiell leasing

Begränsad rätt till ränteavdrag skulle påverka förutsättningarna för leasing. I och med att finansiell leasing kan likställas med ett lån behövs ett tydligt, lagstiftat regelverk för hur finansiell leasing ska beskattas. Om inte några skatteregler införs skulle finansiell leasing kunna ses som fördelaktigare än ett lån av pengar, vilket inte önskvärt.

Finansdepartementet anser därför att det är nödvändigt att nya skatteregler läggs till i inkomstlagen (1999:1229).

Bokföringsnämnden svarar

Bokföringsnämnden uppger i sitt remissvar att de föreslagna skattereglerna kan skapa negativa effekter och menar därför att Finansdepartementet bör se över om det finns någon annan lösning än dessa föreslagna skatteregler.

En av konsekvenserna är att det kommer bli mer komplicerat för företagare att hantera finansiell leasing. Skulle de föreslagna skattereglerna införas skulle redovisningsregelverket K2 kommer behöva uppdateras. Denna uppdatering skulle leda till att regelverket inte längre skulle verka som ett förenklingsregelverk. Ett annat sätt att hantera det skulle vara att företagen kan göra en justering i samband med beräkning av det beskattningsbara resultatet. Även denna lösning skulle försvåra hanteringen av finansiell leasing för företagare.

Bokföringsnämnden föreslår därför till exempel att vissa företag ej ska behöva följa de föreslagna skattereglerna eller att förenklingsregeln görs om. Den lösning som finansdepartementet väljer att anta måste vara enkel och ej göra att regelverket blir allt för betungande för de som upprättar och använder redovisningen.

Information hämtad på bokföringsnämndens hemsida bfn.se, där du kan läsa hela promemorian inklusive Bokföringsnämndens särskilda synpunkter.

 

← Föregående
Nästa →