Aktieägaravtal

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Syftet med kursen är att du på ett övergripande sätt ska behärska viktiga moment i ett aktieägaravtal och alternativa regleringar, samt kunna identifiera kunder med behov av aktieägaravtal och initiera att de upprättar ett, alternativt omarbetar sitt befintliga avtal. Genom aktiv rådgivning från dig kan delägarna upptäcka om de tänker olika och åtgärda det innan problem uppstår.

Avancerad

3

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:56:25
Datum: 19.09.2017
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

  • När behövs ett aktieägaravtal?
  • Anpassning till det enskilda fallet
  • Reglering samarbete och ansvarsområden
  • Beslutsfattande i styrelsen och på bolagsstämmor
  • Anställningsvillkor
  • Procedurer för inträde i och utträde ur avtalet
  • Koppling till livförsäkring
  • Hantering av tvist
  • Handlingar utöver aktieägaravtalet

Lärare

Peter Berg
Auktoriserad redovisningskonsult
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Wolters Kluwer (f.d. Norstedts Juridik) har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Presentation och Överblick
00:00:00 Presentation av lärare
00:00:37 Överblick över Aktieägaravtal
2: Aktieägaravtal
00:01:47 Vad är aktieägaravtal?
00:04:16 När behövs aktieägaravtal?
00:05:26 Anpassning till det enskilda fallet
00:08:28 Inte bara ett avtal...
3: Checklista för aktieägaravtal
00:12:08 Checklista för aktieägaravtal
00:13:38 Checklista för aktieägaravtal - 1 Inledning (1)
00:16:23 Checklista för aktieägaravtal - 1 Inledning (2)
00:19:46 Checklista för aktieägaravtal - 1 2 Ledning
00:23:05 Checklista för aktieägaravtal - 3 Ägarförändringar (1)
00:25:21 Checklista för aktieägaravtal - 3 Ägarförändringar (2)
00:30:52 Checklista för aktieägaravtal - 3 Ägarförändringar (3)
00:33:22 Checklista för aktieägaravtal - 4 Konkurrensbegränsningar
00:38:35 Checklista för aktieägaravtal - 5 Tystnadsplikt
00:40:09 Checklista för aktieägaravtal - 6 Avtalstid och utträde
00:42:22 Checklista för aktieägaravtal - 7 Tvist (1)
00:44:44 Checklista för aktieägaravtal - 7 Tvist (2)
00:46:45 Checklista för aktieägaravtal - 8 Avslutning
4: Checklista för bolagsordning
00:47:27 Checklista för bolagsordning (1)
00:49:54 Checklista för bolagsordning (2)
00:51:44 Checklista för bolagsordning (3)
5: Övriga checklistor
00:52:20 Checklista för aktiebok
00:53:23 Checklista för aktiebrev
6: Källor och Sammanfattning
00:53:51 Källor
00:55:24 Sammanfattning