Analys (Årsbokslut & årsredovisning)

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Analys (Årsbokslut & årsredovisning)
När du är färdig med årsbokslutet och årsredovisningen återstår det viktigaste – att reflektera över vad innehållet säger om ekonomin. Beloppen i sig säger inte mycket, de måste ställas i relation till något. Vi visar hur du kan räkna nyckeltal för jämförelser över tiden i företaget, och för jämförelser med andra företag. Vi visar också hur du kan knyta ihop de olika nyckeltalen i DuPont-modellen och se alternativa vägar för att trimma ekonomin. Exempel visas för varje nyckeltal vi går igenom.

Kursen ingår i utbildningen Bokslut, som består av 27 delar. Du kan titta på valfria delar i valfri ordning, eller samtliga delar i turordning. Målet är att du ska ha ett bra grepp om årsbokslut och årsredovisningar enligt samtliga K-regler när du är klar. Du har stor nytta av kurserna både om du är erfaren ekonom eller nybörjare på att göra bokslut.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:55:52
Datum: 21.11.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Klassificeringar
 • BAS Nyckeltal
  - Avkastningsstruktur
  - Resultatstruktur
  - Intäkts- och kostnadsstruktur
  - Kapitalstruktur m.m.
  - Utvecklingstal
  - Kundkredittid
 • DuPont-modellen
 • Företagsformer
  - Skillnader mellan ägarbeskattade och självständigt beskattade företag
 • SRU-koder, Taxonomier

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:12 Inledning
00:00:36 Innehåll
00:01:28 Förkortningar
00:01:36 Grundläggande redovisningsprinciper
00:02:28 Analys
00:02:36 Klassificeringar
00:08:15 BAS Nyckeltal
00:12:11 Avkastningsstruktur
00:18:38 Resultatstruktur
00:19:57 Intäkts- och kostnadsstruktur
00:20:50 Kapitalstruktur m.m.
00:28:57 Utvecklingstal
00:29:22 Tilläggsnyckeltal
2: Del 2
00:37:57 DuPont-modellen
00:44:01 Företagsformer
00:50:44 SRU-koder och taxonomier