Årsbokslut - nu gäller det!

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Årsbokslut - nu gäller det!
Sedan den 1 januari 2019 är det nu obligatoriskt att välja ett K-regelverk när du upprättar bokslut. Ska du välja K1 eller K2? Om du väljer K2, ska du välja med eller utan kombination med K3? Vi går igenom det nya regelverket och lyfter fram områden som har väckt frågor under tidigare föreläsningar och webbinarier.

Avancerad

3

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:59:56
Datum: 30.01.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Innehåll

  • K-reglerna – Nuläget
  • Jämförelser mellan K2 för årsredovisning respektive K2 för årsbokslut
  • Jämförelser mellan K2 och K1 för årsbokslut
  • Uttalanden från Srf
  • Genom gång av Årsbokslut (K2/K3) kapitel för kapitel, med jämförelser med K1
  • Källor och referenser

 

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Andra som tittat på denna utbildning har även varit intresserade av:

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:53 Innehåll
00:01:24 Efter kursen ska du kunna...
00:02:15 Bokföringsnämnden - K-regler i nuläget
2: Del 2
00:04:46 Jämförelse K2 ÅR - K2 ÅB
00:09:54 Uttalanden från SRF om K2 ÅR
00:11:26 Jämförelse måste göras mellan K2 ÅB och K1
00:13:15 Ikraftträdande
3: Avsnitt 1 - Tillämpning och principer
00:13:55 Kapitel 1
00:18:23 Kapitel 2
4: Avsnitt 2 - Årsbokslutets utformning
00:23:07 Kapitel 3
00:30:39 Kapitel 4 - Uppställningsformer för årsbokslutet
00:32:24 Kapitel 5 - Rörelseintäkter
00:37:34 Kapitel 6 - Rörelsekostnader
00:39:00 Kapitel 7 - Finansiella poster m.m.
5: Avnitt 4 - Balansräkning
00:40:44 Kapitel 8 - Tillgångar
00:42:20 Kapitel 9 - Immateriella och materiella AT
00:45:13 Kapitel 10 - Finansiella AT
00:47:44 Kapitel 11 - Varulager
00:47:59 Kapitel 12 - Kortfristiga placeringar
6: Avsnitt 5 - Upplysningar
00:48:29 Kapitel 17
7: Exempel
00:57:56 Exempel i K2 och K1