Bokslut: Introduktion (internationella regler)

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Bokslut: Introduktion (internationella regler)
Vi berättar hur utvecklingen av redovisningsregler går till internationellt och hur det får betydelse för svensk redovisning.

Kursen ingår i utbildningen Bokslut, som består av 27 delar. Du kan titta på valfria delar i valfri ordning, eller samtliga delar i turordning. Målet är att du ska ha ett bra grepp om årsbokslut och årsredovisningar enligt samtliga K-regler när du är klar. Du har stor nytta av kurserna både om du är erfaren ekonom eller nybörjare på att göra bokslut.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:30:15
Datum: 28.08.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Europeisk normbildning för årsredovisningar
 • Normbildningskedjan för årsredovisningar
 • Redovisningsfrågor som inte täcks av EU
 • Normbildningskedjan för revisionsplikt
 • Globalt
  - Föregångaren IASC
  - Efterträdaren IASB
  - IFRS – Ramverket
 • Övervakning av finansiell rapportering inom EU

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:12 Inledning
00:00:38 Innehåll
00:01:21 Förkortningar
00:01:58 Europeisk normbildning för årsredovisningar
00:09:00 Normbildningskedjan – Exempel
00:10:35 Redovisningsfrågor som inte täcks av EU
00:11:39 Normbildningskedjan för revisionsplikt
2: Del 2
00:13:48 IASC och IASB
00:13:57 Globalt – Föregångaren IASC
00:16:01 Gällande standarder 2019
00:17:10 Globalt – efterträdaren IASB
00:19:28 Gällande standarder 2019
00:19:48 Gällande tolkningar 2019
00:20:37 IFRS – ramverket
00:22:21 Ramverkets syften
00:23:04 Ramverkets innehåll
00:23:44 Ramverket om kännetecken för användbar finansiell information
00:24:40 Ramverket om finansiella rapporters beståndsdelar
00:25:11 Ramverket om tillgångar
00:26:07 Ramverket om skulder
00:26:29 Ramverket om eget kapital
00:26:42 Ramverket om intäkter och kostnader
3: Del 3
00:27:30 Övervakning av finansiell rapportering inom EU