Fastigheter (Balansräkningen)

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Fastigheter (Balansräkningen)
Denna kurs är en fördjupning om fastigheter i bokslutet, med orientering om kopplingarna till beskattningen av kapitaltillgångar, lagertillgångar (byggmästarsmitta), reparation eller förbättring och mycket mer. Redovisningsexempel ingår.

Kursen ingår i utbildningen Bokslut, som består av 27 delar. Du kan titta på valfria delar i valfri ordning, eller samtliga delar i turordning. Målet är att du ska ha ett bra grepp om årsbokslut och årsredovisningar enligt samtliga K-regler när du är klar. Du har stor nytta av kurserna både om du är erfaren ekonom eller nybörjare på att göra bokslut.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 01:05:04
Datum: 11.09.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Principer, definition, allmänt
 • Tidpunkter för övergång mellan ägare
 • Uppställningsformer m.m.
  Fastigheter som är kapitaltillgångar
  Fastigheter som är lagertillgångar
  Maskiner och inventarier
  Förbättringsutgifter på annans fastighet
  Förbättring eller reparation på egen fastighet
  Avskrivningar, Nedskrivningar, Uppskrivningar
  Avyttringar och utrangeringar
  Anläggningsregister
  Fastighetsmoms
  Ersättningsfonder

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:12 Inledning
00:00:47 Innehåll
00:01:27 Förkortningar
00:02:10 Grundläggande redovisningsprinciper
2: Del 2
00:04:18 Fastigheter – definition
00:12:41 Tidpunkter för övergång mellan ägare
00:23:14 Uppställningsformer
00:24:03 Byggnader och mark
00:25:21 Kapitaltillgångar
00:31:01 Lagertillgångar
00:33:56 Maskiner och inventarier
00:35:39 Förbättringsutgifter på annans fastighet
00:39:37 Förbättring eller reparation egen fastighet
00:45:11 Avskrivningar
00:53:46 Nedskrivningar
00:56:37 Uppskrivningar
3: Del 4
00:58:55 Avyttringar och utrangeringar kapitaltillgångar
01:00:31 Anläggningsregister
01:00:39 Fastighetsmoms
01:01:38 Ersättningsfonder
4: Konkret uppgift att göra
01:01:47 Uppgift
01:02:50 Lösning