Fastigheter i RFR 2

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Syftet med kursen är att du översiktligt ska behärska reglerna för fastigheter i RFR 2 och var du hittar dem.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:59:25
Datum: 31.10.2017
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Standarder från IASC (IAS) och tolkningar (SIC)
 • Standarder från IASB (IFRS) och tolkningar (IFRIC)
 • EU och EFRAG
 • RFR och deras rekommendationer
 • BFN och RFR
 • IASB Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter
 • RFR Förord
 • RFR Huvudregel för finansiella rapporter
 • IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
 • IFRS 13 Värdering till verkligt värde
 • IAS 12 Inkomstskatter
 • IAS 16 Materiella anläggningstillgångar
 • IAS 36 Nedskrivningar
 • IAS 38 Immateriella tillgångar
 • IAS 40 Förvaltningsfastigheter

Lärare

Peter Berg
Auktoriserad redovisningskonsult
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Wolters Kluwer (f.d. Norstedts Juridik) har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:29 Innehåll
00:02:28 Globala regelverk
00:12:39 Regionala regelverk (EU)
00:16:51 Nationella regelverk
00:30:03 Föreställningsramen för IRFS
00:36:39 IFRS 5
00:38:22 IFRS 13
00:39:30 IAS 1
00:40:52 IAS 12
00:42:50 IAS 16
00:47:10 IAS 20
00:48:33 IAS 23
00:50:03 IAS 36
00:51:52 IAS 38
00:54:59 IAS 40