Finansiell leasing i K3 och IFRS

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Finansiell leasing i K3 och IFRS
De nya skattereglerna för företag kräver att räntedelen i finansiella leasingavtal bryts ut för att ingå i beräkningen av det skattepliktiga räntenettot från och med 2019. Samtidigt ska IFRS 16 Leasing börja tillämpas, bl.a. med krav på att alla leasingavtal behandlas som finansiella avtal. Vad innebär dessa förändringar i praktiken? Det diskuterar vi i den här utbildningen.

Expert

4

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 01:01:55
Datum: 26.02.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • BFN
  - K-regler om koncernredovisning
  - K3 om leasing
  - Kapitel 20 Leasingavtal
  - Övriga kapitel som berör leasing
 • IASB – EFRAG – EU
  - IFRS 16 Leasingavtal – Vägen hit
  - Utfasning av tolkningar och standard
  - Genomgång IFRS 16
 • EU – RFR
  Rådet för finansiell rapportering
  - RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner (2019)
  - RFR 2 Redovisning för juridiska personer (2019)
 • BFN
  - Uppdatering av K3?
 • Begränsade ränteavdrag

Föreläsare

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Andra som tittat på denna utbildning har även varit intresserade av:

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:32 Innehåll
00:03:00 Efter utbildningen ska du kunna
00:03:32 Bokföringsnämnden
00:03:35 K-regler
00:05:50 Leasingregler
00:29:39 Utformning av de finansiella rapporterna och förvaltningsberättelsen
00:30:24 Kassaflödesanalys
00:31:33 Noter
00:31:49 Koncernredovisning och andelar i dotterföretag
00:32:35 Noter om Förvaltningsfastigheter
00:33:13 Låneutgifter
00:33:33 Första gången K3 tillämpas
2: Del 2
00:34:30 IASB – EFRAG – EU
00:35:30 IFRS 16 Leasingavtal – Vägen hit
00:37.28 Utfasning tolkningar och standard
00:38:24 IFRS 16 Leasingavtal
3: Del 3
00:56:28 Rådet för finansiell rapportering
00:58:08 Kompletterande redovisningsregler för koncerner (2019)
00:58:42 Redovisning för juridiska personer (2019)
4: Del 4
01:00:28 Bokföringsnämnden
01:00:28 Uppdatering av k3 till följd av IFRS 16?
01:01:28 Begränsade ränteavdrag
5: Del 5
01:02:58 Källor