Finansiella anläggningstillgångar (Balansräkningen)

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Finansiella anläggningstillgångar (Balansräkningen)
Vi går igenom vad som redovisas under samlingsnamnet finansiella anläggningstillgångar, hur vi skiljer på de olika begreppen, kopplingar mellan balansräkningen och resultaträkningen för olika typer av värdepapper m.m. Flera redovisningsexempel ingår.

Kursen ingår i utbildningen Bokslut, som består av 27 delar. Du kan titta på valfria delar i valfri ordning, eller samtliga delar i turordning. Målet är att du ska ha ett bra grepp om årsbokslut och årsredovisningar enligt samtliga K-regler när du är klar. Du har stor nytta av kurserna både om du är erfaren ekonom eller nybörjare på att göra bokslut.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:50:12
Datum: 04.09.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Principer, definition, uppställningsformer, gemensamma regler i K1, K2 och K3
  Andelar i/fordringar hos koncernföretag
  Andelar i/fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
  Ägarintressen i/fordringar hos övriga företag som det finns ägarintresse i
  Andra långfristiga värdepappersinnehav
  Lån till närstående
  Uppskjuten skattefordran
  Andra långfristiga fordringar
 • Nedskrivningar, uppskrivningar, avyttringar
 • Näringsbetingade andelar

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:12 Inledning
00:00:39 Innehåll
00:01:24 Förkortningar
00:02:14 Grundläggande redovisningsprinciper
2: Del 2
00:04:18 Finansiella AT – definition
00:05:22 Uppställningsformer
00:08:41 Viktigt med rätt rubriceringar
00:09:18 Var konsekvent med rubriceringen mellan Br och RR
3: Del 3
00:10:11 Gemensamma regler K1
00:11:01 Gemensamma regler K2
00:13:44 Gemensamma regler K3
4: Del 4
00:14:30 Andelar i koncernföretag
00:21:13 Fordringar hos koncernföretag
00:21:37 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
00:26:05 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
00:26:40 Ägarintressen i övriga företag
00:30:08 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i
00:30:29 Andra långfristiga värdepappersinnehav
00:32:41 Lån till delägare eller närstående
00:34:43 Uppskjuten skatt
00:36:22 Andra långfristiga fordringar
5: Del 5
00:37:10 Förskott
00:37:53 Avskrivningar
00:38:09 Nedskrivningar
00:43:48 Uppskrivningar
00:44:13 Avyttringar och utrangeringar
00:45:47 Näringsbetingade andelar
6: Konkret uppgift att göra
00:46:58 Uppgift
00:47:56 Lösning