Finansiella poster (Resultaträkningen)

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Finansiella poster (Resultaträkningen)
Här får du överblick över den omfattande gruppen finansiella poster, inklusive kopplingar till Nya skatteregler för företag. Vi går också igenom de talrika undantagen i denna grupp från den grundläggande redovisningsprincipen om bruttoredovisning.

Kursen ingår i utbildningen Bokslut, som består av 27 delar. Du kan titta på valfria delar i valfri ordning, eller samtliga delar i turordning. Målet är att du ska ha ett bra grepp om årsbokslut och årsredovisningar enligt samtliga K-regler när du är klar. Du har stor nytta av kurserna både om du är erfaren ekonom eller nybörjare på att göra bokslut.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:46:07
Datum: 20.09.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Principer, definition, allmänt
 • Definitioner
  Vad är finansiella poster
  Nya skatteregler för företag
  När ska finansiella poster redovisas, värdering
  Samband finansiella poster i BR och RR
 • Uppställningsformer m.m.
  Koncernföretag
  Intresseföretetag och gemensamt styrda företag
  Övriga företag med ägarintresse i
  Övriga värdepapper och fordringar som är AT
  Övriga ränteintäkter och liknande
  Nedskrivningar av finansiella poster
  Räntekostnader och liknande

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Andra som tittat på denna utbildning har även varit intresserade av:

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:12 Inledning
00:00:39 Innehåll
00:01.30 Förkortningar
00:02:19 Grundläggande redovisningsprinciper
00:06:06 Finansiella poster – definition
00:19:34 Samband mellan finansiella poster i BR och RR
2: Del 2
00:22:04 Uppställningsformer
00:26:43 Intäkter från andelar i koncernföretag
00:30:01 Intäkter från intresseföretag m.m.
00:31:34 Intäkter från övriga ägarintressen
00:32:02 Intäkter från övriga finansiella AT
00:33:28 Övriga ränteintäkter och liknande
00:37:01 Nedskrivningar av finansiella AT och OT
00:39:18 Räntekostnader och liknande