Förvaltningsberättelse (Årsbokslut & årsredovisning)

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Förvaltningsberättelse (Årsbokslut & årsredovisning)
Vi går igenom vilka företag som ska eller inte får upprätta förvaltningsberättelse, vad den ska innehålla, vad som bara gäller större företag m.m. Exempel visar hur de olika delarna av förvaltningsberättelsen kan se ut.

Kursen ingår i utbildningen Bokslut, som består av 27 delar. Du kan titta på valfria delar i valfri ordning, eller samtliga delar i turordning. Målet är att du ska ha ett bra grepp om årsbokslut och årsredovisningar enligt samtliga K-regler när du är klar. Du har stor nytta av kurserna både om du är erfaren ekonom eller nybörjare på att göra bokslut.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:46:50
Datum: 04.11.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Förvaltningsberättelsen i ÅRL och K-regler
  - Aktiebolag och ekonomiska föreningar
  - Innehåll enligt ÅR
 • Uppställningsformer enligt K2 ÅR
 • Verksamheten
  - Allmänt om verksamheten
  - Väsentliga händelser under året
  - Egna aktier
  - Större företag
 • Medlemsinformation, förlagsinsatser
 • Flerårsöversikt och rättvisande översikt
 • Förändringar i eget kapital
 • Resultatdisposition
 • SRU-koder, Taxonomier

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:12 Inledning
00:00:45 Innehåll
00:01:35 Förkortningar
00:02:08 Grundläggande redovisningsprinciper
00:04:28 Förvaltningsberättelse
00:09:02 Innehåll enligt ÅRL
00:13:13 Uppställningsformer enligt K2 ÅR
00:16:36 Verksamheten
00:23:14 Medlemsinformation, Förlagsinsatser
00:23:26 Flerårsöversikt
00:27:59 Förändringar i eget kapital
00:34:21 Resultatdisposition
2: Del 2
00:38:29 SRU-koder och taxonomier
3: Konkret uppgift att göra
00:42:28 Uppgift
00:43:43 Lösning