GDPR i praktiken - ett år senare

Kategorier av utbildning:

Aktuella ämnen, Redovisning

GDPR i praktiken - ett år senare
Dataskyddsreglerna (GDPR) har gällt ett tag så nu har vi praktiska erfarenheter av tillämpningen av reglerna. Vi illustrerar genomgången av regelverket med en redovisningsbyrå som praktikfall. Du får också senaste nytt om aktiviteterna hos Datainspektionen och kommande lagändringar.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:58:03
Datum: 04.03.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

  • Gällande EU-regler
  • Kommande EU-regler
  • Tillsyn och stöd i Sverige
  • Dataskyddsförordningen
  • Dataskyddslageb
  • Sanktionsavgifter, varningar m.m.
  • Grundläggande principer i GDPR
  • Praktikfall
  • Med mera

 

Lärare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:06 Inledning
00:00:44 Innehåll
00:01:28 Efter utbildningen ska du kunna...
00:02:00 Gällande EU-regler om dataskydd av personuppgifter
00:03:46 Kommande EU-regler om dataskydd av personuppgifter
00:04:46 Tillsyn och stöd i EU
00:07:15 Tillsyn och stöd i Sverige
00:08:34 Dataskyddsförordningen
00:12:32 Dataskyddsförordningens innehåll
00:11:17 Dataskyddslagen
00:13:05 Dataskyddslagens innehåll
2: Del 2
00:13:30 Personuppgifter
00:14:30 Känsliga personuppgifter
00:17:10 Dataskyddsombud
00:18:40 Personuppgiftsincident
00:21:15 Sanktionsavgifter, varningar m.m.
00:23:52 Grundläggande principer i GDPR
00:24:48 Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde
00:25:45 Personuppgiftsansvarig
00:27:05 Personuppgiftsbiträde
3: Princip 1
00:21:54 Laglighet, korrekthet och öppenhet
00:29:31 Rättslig grund
00:30:24 Samtycke
00:30:56 Avtal
00:31:26 Rättslig förpliktelse
00:33:33 Skydd för grundläggande intressen
00:33:48 Allmänt intresse och myndighetsutövning
00:33:59 Intresseavvägning
4: Princip 2
00:35:20 Ändamålsbegränsning
5: Princip 3
00:36:08 Uppgiftsminimering
6: Princip 4
00:36:25 Riktighet
7: Princip 5
00:36:52 Lagringsminimering
8: Princip 6
00:38:10 Integritet och konfidentialitet
9: Princip 7
00:38:50 Ansvarsskyldighet
10: Del 3
00:39:48 Dataskyddspolicy
00:40:40 Praktikfall
11: Del 4
00:48:15 Förteckning
00:49:33 Undantag
00:50:51 Personuppgiftsansvarig
00:52:50 Personuppgiftsbiträde
00:53:45 Praktikfall
12: Del 4
00:56:38 Källor