Inkomstdeklaration för aktiebolag

Kategorier av utbildning:

Redovisning, Skatt & Moms

Inkomstdeklaration för aktiebolag
Syftet med kursen är att du ska få en uppdatering av särskilda frågor att hantera i bolagsdeklarationerna samt en genomgång av nyheter för årets bolagsdeklarationer. Vi går igenom vanliga fel och bra saker att tänka på vid upprättande.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 01:00:23
Datum: 24.04.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

  • Allmänt om inlämning av bolagsdeklarationen
  • Skattemässiga justeringar
  • Garantiavsättningar
  • Ränteavdragsbegränsningsregler
  • Deklarationens förstasida
  • Öppna yrkanden

Föreläsare

Catrin Åkerlund
Skattejurist
Grant Thornton

Catrin Åkerlund är skattejurist och arbetar på Grant Thorntons skatteavdelning i Stockholm. Med mer än 15 års erfarenhet av individ- och företagsbeskattning är Catrin auktoriserad skatterådgivare för framförallt ägarledda företag inom olika branscher. Catrin är en uppskattad seminarie- och kursföreläsare internt och externt. Catrin har tidigare arbetat på en mindre skattebyrå och Skatteverket.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:06 Inledning
00:00:44 Innehåll
00:03:06 Tidpunkter för inlämning
00:04:54 Beräkning av ett aktiebolags resultat
00:05:50 Skattemässiga justeringar
00:10:38 Representation
00:11:05 Sjuk- och hälsovård
00:13:50 Pensionskostnader
00:14:47 Skattemässiga justeringar
00:19:47 Koncernbidrag
00:23:17 Utdelning från delägarrätter
00:25:12 Skattemässiga justeringar
00:28:59 Periodiseringsfonder
00:30:57 Skattemässiga justeringar - delägarrätter
00:33:33 Delägarrätter
2: Del 2
00:38:44 Skattemässiga justeringar – andelar i handelsbolag
00:40:47 Skattemässiga justeringar – värdeminskningsavdrag, restvärdeavskrivning, fastigheter mm
00:44:47 Avskrivningar
00:46:15 Reparationer och underhåll
00:48:06 Tillbyggnad, nybyggnad samt förvärv
00:48:50 Normala ändringsarbeten – utvidgade reparationsbegreppet
00:50:11 Nyttjanderättshavarens förbättringar - ny-, till- eller ombyggnad
00:50:55 Försäljning av fastigheter
00:51:20 Skattemässiga justeringar
00:51:32 Skattemässiga justeringar - underskott
00:53:11 Underskott – allmänt
00:53:15 Fyra olika spärrsituationer vid ägarförändringar
00:53:43 Beloppsspärren
00:54:09 Koncernbidragsspärren
00:54:49 Garantiavsättning
00:55:58 Regler om begränsningar i avdragsrätten för räntor
3: Del 3
00:57:07 Deklarationens första sida
00:58:18 Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP)
00:58:34 Öppet yrkande
00:59:05 Skatteverkets utredningsskyldighet