K2 Årsbokslut

Kategorier av utbildning:

Redovisning

K2 Årsbokslut
Syftet med denna kurs är att du ska behärska det nya regelverket K2 Årsbokslut (BFNAR 2017:3). Målet är att du ska kunna tillräckligt för att välja lämpligt regelverk för varje årsbokslut – K1, K2 eller K2 i kombination med K3.

Du får inledningsvis jämförelser med K2 Årsredovisning, vilket hjälper dig som är van vid det regelverket. Från och med årsbokslutet för 2018 måste du dock välja mellan K2 Årsbokslut eller K1 Förenklat årsbokslut. De allmänna reglerna har slopats. K2 Årsbokslut jämförs därför systematiskt med K1 Förenklad årsredovisning under hela webbinariet. På så sätt får du underlag för dina val mellan K2 och K1. Vi går också in på vilka möjligheter du har att kombinera med K3.

Avancerad

3

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 01:00:54
Datum: 23.11.2018
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

  • Nuläget i K-reglerna
  • Jämförelser K2 Årsbokslut med K2 Årsredovisning och K1 Förenklat årsbokslut
  • Uttalanden från Srf
  • Genomgång av vart och ett av de åtta avsnitten i K2 Årsbokslut
  • Kommentarer om likheter och skillnader mellan K-reglerna för varje avsnitt

Lärare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Andra som tittat på denna utbildning har även varit intresserade av:

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:24 Innehåll
00:00:44 K-regler
00:02:27 Jämförelse K2 ÅR – K2 ÅB
00:03:02 Vägledningarnas struktur
00:05:36 11 st uttalanden från Srf om K2 ÅR
00:06:33 Jämförelsen måste göras mellan K2 ÅB och K1
00:07:37 Jämförelse K2 ÅB - K1 ENV
00:07:47 Vägledningarnas struktur
00:08:50 Ikraftträdande
00:09:27 Kapitel 1 – Tillämpning och principer
00:13:18 Kapitel 2 – Grundläggande principer
00:18:48 Kapitel 3 – Årsbokslutets utformning
00:25:14 Kapitel 4 – Uppställningsformer för årsbokslutet
2: Avsnitt 3
00:26:48 Avsnitt 3 - Resultaträkning
00:26:51 Kapitel 5 - Rörelseintäkter
00:31:12 Kapitel 6 - Rörelsekostnad
00:32:43 Kapitel 7 - Finansiella poster m.m.
3: Avsnitt 4
00:33:23 Avsnitt 4 - Balansräkning
00:36:40 Kapitel 8 - Tillgångar
00:37:07 Kapitel 9 - Immatriella och materiella AT
00:43:36 Kapitel 10 - Finansiella AT
00:48:52 Kapitel 11 - Varulager
00:50:08 Kapitel 12 - Kortfristiga fordringar
00:50:31 Kapitel 13 - Korta placeringar och likvida medel
00:51:14 Kapitel 14 - Eget kapital och obeskattade reserver
00:52:46 Kapitel 15 - Avsättningar
00:54:16 Kapitel 16 - Skulder
4: Avsnitt 5
00:56:33 Avsnitt 5 - Upplysningar
00:56:33 Kapitel 17 - Upplysningar
5: Avsnitt 6
00:57:21 Avsnitt 6 - Särskilda regler
00:57:21 Kapitel 18 - Särskilda regler
00:58:08 Kapitel 19 - Första årsbokslutet enligt K2
00:59:30 Kapitel 20 - Årsbokslut enligt 1. 7
6: Avsnitt 7
01:00:01 Exempel i K-regelverken
7: Avslutningsvis
01:00:16 Källor och Referenser