Materiella anläggningstillgångar 
(Balansräkningen)

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Materiella anläggningstillgångar 
(Balansräkningen)
Vi går igenom vad som ingår i begreppet materiella anläggningstillgångar, vad kan aktiveras och vad kan eller måste kostnadsföras, skillnaden mellan reparation och värdehöjande förbättring m.m. Flera redovisningsexempel ingår.

Kursen ingår i utbildningen Bokslut, som består av 27 delar. Du kan titta på valfria delar i valfri ordning, eller samtliga delar i turordning. Målet är att du ska ha ett bra grepp om årsbokslut och årsredovisningar enligt samtliga K-regler när du är klar. Du har stor nytta av kurserna både om du är erfaren ekonom eller nybörjare på att göra bokslut.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:53:02
Datum: 30.08.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Principer, definition, uppställningsformer
  Byggnader och mark
  Maskiner och andra tekniska anläggningar
  Inventarier, verktyg och installationer
  Förbättringsutgifter på annans fastighet
  Övriga materiella AT
  Pågående nyanläggningar och förskott
 • Förbättring eller reparation? Ersättningsfonder
 • Avskrivningar, nedskrivningar, uppskrivningar
 • Avyttringar och utrangeringar
 • Anläggningsregister
 • Leasing hos leasetagaren

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:12 Inledning
00:00:30 Innehåll
00:01:47 Förkortningar
00:02:32 Grundläggande redovisningsprinciper
00:04:10 Definitionen av materiella AT
2: Del 2
00:04:48 Uppställningsformer
00:07:36 Byggnader och mark
00:10:08 Maskiner och andra tekniska anläggningar
00:13:30 Inventarier, verktyg och installationer
00:15:33 Förbättringsutgifter på annans fastighet
00:17:32 Övriga materiella AT
00:18:50 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT
3: Del 4
00:21:55 Förbättring eller reparation?
00:29:10 Ersättningsfonder
00:30:21 Avskrivningar
00:36:04 Nedskrivningar
00:38:22 Uppskrivningar
00:41:16 Avyttringar och utrangeringar
00:42:44 Anläggningsregister
00:45:30 Leasing
4: Del 6 - Konkret uppgift att göra
00:48:09 Uppgift
00:49:05 Lösning