Nyheter inom Inkomstbeskattning I Skattedagen 2019

Kategorier av utbildning:

Skatt & Moms

Nyheter inom Inkomstbeskattning I Skattedagen 2019
Här går vi igenom det som var nytt under 2019 samt vad som händer under 2020, främst inriktat mot fåmansföretag men även inom bolagsbeskattning. Ny lagstiftning och förslag till lagstiftning blandas med rättsfall och Skatteverkets ställningstagande.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:43:14
Datum: 25.11.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

  • Bolagsbeskattning
  • Ränteavdragsbegränsningsregler
  • Direktavdrag för förbättringsutgifter
  • Räkenskapsenlig avskrivning och fusion
  • Marknadsföringsbidrag – skv ställningstagande
  • Underskottsavdrag vid successiva förvärv-Nedsättning av arbetsgivaravgifter för FOU-Hälso- och sjukvård
  • Friskvårdsbidrag
  • Delägarbeskattning i fåmansbolag-Differentierad utdelning-Tilläggsköpeskilling och beräkning av karenstid-Avskaffande av värnskatten-Löneuttag

Föreläsare

Catrin Åkerlund
Skattejurist
Grant Thornton

Catrin Åkerlund är skattejurist och arbetar på Grant Thorntons skatteavdelning i Stockholm. Med mer än 15 års erfarenhet av individ- och företagsbeskattning är Catrin auktoriserad skatterådgivare för framförallt ägarledda företag inom olika branscher. Catrin är en uppskattad seminarie- och kursföreläsare internt och externt. Catrin har tidigare arbetat på en mindre skattebyrå och Skatteverket.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:06 Inledning
00:00:39 Innehåll
00:02:31 Ränteavdragsbegränsningsreglerna
00:07:30 Hantering av ej avdragsgilla negativa räntenettot
00:12:09 Direktavdrag för förbättringsutgifter möjligt
00:15:07 Räkenskapsenlig avskrivning vid fusion
00:16:46 Ställningstagande om marknadsföringsbidrag och kompletteringsregeln
00:19:12 Underskottsavdrag vid successiva förvärv
00:23:31 Aktieägartillskott och beloppsspärren
00:24:56 Nedsättning av arbetsgivaravgifter
00:28:07 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter
00:29:29 Förmån av hälso- och sjukvård
00:31:42 Friskvårdsbidrag
00:34:18 Differentierad utdelning - arbetsinsats
00:36:59 Differentierad utdelning vid utköp av delägare
00:37:48 Tilläggsköpeskilling och beräkning av karenstid
00:39:22 Avskaffande av värnskatten
00:40:53 Brytpunkter och sociala förmåner inkomståret 2019
00:41:50 Krav på löneuttag