Omsättningstillgångar (Balansräkningen)

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Omsättningstillgångar (Balansräkningen)
Vi går igenom de många typerna av tillgångar som samlas under begreppet omsättningstillgångar, redovisning av varulager, regler och förenklingar för periodiseringar m.m. Flera redovisningsexempel ingår.

Kursen ingår i utbildningen Bokslut, som består av 27 delar. Du kan titta på valfria delar i valfri ordning, eller samtliga delar i turordning. Målet är att du ska ha ett bra grepp om årsbokslut och årsredovisningar enligt samtliga K-regler när du är klar. Du har stor nytta av kurserna både om du är erfaren ekonom eller nybörjare på att göra bokslut.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:50:08
Datum: 04.09.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Principer, definition, uppställningsformer, gemensamma regler i K1, K2 och K3
 • Tecknat men ej inbetalt kapital
  Varulager m.m.
  Fordringar
  Kortfristiga placeringar
  Kassa och bank
 • Ersättningsfonder, uppskjuten skatt, förskott
 • Avskrivningar, nedskrivningar, uppskrivningar, avyttringar
 • Näringsbetingade andelar

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:12 Inledning
00:00:34 Innehåll
00:01:20 Förkortningar
00:02:03 Grundläggande redovisningsprinciper
00:03:24 Omsättningstillgångar – definition
00:04:02 Uppställningsformer
00:07:17 Viktigt med rätt rubriceringar
00:07:34 Var konsekvent med rubriceringen mellan BR och RR
2: Del 2
00:07:56 Gemensamma regler K1
00:08:43 Gemensamma regler K2
00:10:43 Gemensamma regler K3
3: Del 3
00:11:07 Tecknat men ej inbetalt kapital
00:11:44 I Varulager m.m.
00:23:19 Fordringar – K2: Kortfristiga fordringar
00:24:31 Kundfordringar
00:26:05 Koncernföretag, intresseföretag m.fl.
00:26:55 Övriga fordringa
00:26:37 Upparbetad men ej fakturerad intäkt
00:30:08 Förutbetalda kostnader upplupna intäkter
4: Del 4
00:36:39 Kortfristiga placeringar
00:37:13 Kassa och bank
5: Del 5
00:38:17 Ersättningsfonder
00:38:57 Uppskjuten skatt
00:39:49 Förskott
00:40:33 Avskrivningar
00:40:49 Nedskrivningar
00:42:07 Uppskrivningar
00:42:37 Avyttringar och utrangeringar
00:44:42 Näringsbetingade andelar
6: Konkret uppgift att göra
00:46:17 Uppgift
00:47:14 Lösning