Pågående arbeten, redovisning och beskattning (K1-K4)

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Syftet med kursen är att du på ett övergripande sätt ska behärska metoderna för redovisning av pågående arbeten, förstå hur de påverkar redovisning och beskattning på olika sätt, samt kunna hjälpa kunden med råd om val av metod.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:59:29
Datum: 18.09.2017
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

  • Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag
  • Löpande räkning/fast pris, huvudregel/alternativregel
  • Successiv vinstavräkning, färdigställandemetoden, fakturametoden
  • Tillåtna alternativ enligt K1-K4
  • Olika hanteringar av nettofordran, nettoskuld, förlust
  • Metodernas betydelse för ekonomistyrningen
  • Hantering i redovisningen och inkomstbeskattningen

Lärare

Peter Berg
Auktoriserad redovisningskonsult
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Wolters Kluwer (f.d. Norstedts Juridik) har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Presentation och Överblick
00:00:00 Presentation av lärare
00:00:07 Överblick över Pågående arbeten, redovisning och beskattning
00:01:31 Vad är pågående arbeten?
2: Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag
00:02:35 Tjänster och entrepenader (1)
00:03:57 Tjänster och entrepenader (2)
3: Löpande räkning/fast pris - metoder
00:05:13 Löpande räkning och fast pris (1)
00:07:48 Arbetsgång
00:09:30 Metoder
00:10:37 3 metoder - 4 kombinationer
4: Tillåtna alternativ enligt K1-K4
00:11:25 Tillåtna alternativ i redovisning
5: Löpande räkning
00:14:34 Löpande räkning - Huvudregeln (1)
00:15:54 Löpande räkning - Huvudregeln (2)
00:18:44 Löpande räkning - Alternativregeln
00:19:45 Löpande räkning - Årsredovisning (1)
00:21:11 Löpande räkning - Årsredovisning (2)
00:21:44 Löpande räkning - Årsredovisning (3)
00:22:30 Löpande räkning - Byte av metod
6: Fast pris
00:22:59 Fast pris - Huvudregeln (1)
00:24:54 Fast pris - Huvudregeln (2)
00:25:37 Fast pris - Huvudregeln (3)
00:27:52 Fast pris - Huvudregeln (4)
00:29:56 Fast pris - Huvudregeln (5), tkr
00:33:55 Fast pris - Alternativregeln (1)
00:36:53 Fast pris - Alternativregeln (2)
00:38:15 Fast pris - Alternativregeln (3)
00:39:20 Fast pris - Alternativregeln (4), tkr
00:41:02 Fast pris - Alternativregeln (5)
00:42:08 Fast pris - Pålägg indirekta kostnader (1)
00:42:54 Fast pris - Pålägg indirekta kostnader (2)
00:44:02 Fast pris - Pålägg indirekta kostnader (3)
00:46:32 Fast pris - Årsredovisning (1)
00:46:53 Fast pris - Årsredovisning (2)
00:47:42 Fast pris - Årsredovisning (3)
00:48:15 Fast pris - Löpande omprövning
00:49:31 Fast pris - Byte av metod (1)
00:50:27 Fast pris - Byte av metod (2)
7: Hantering i redovisning och inkomststyrningen
00:51:31 Varning för tillgång i pågående arbeten
00:53:29 Sambandet redovisning/beskattning
8: Källor och avslutning
00:56:44 Källor
00:59:18 Avslutning