Rättsprocesser och hur du undviker fällorna

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Rättsprocesser och hur du undviker fällorna
Syftet med denna kurs är att du ska behärska de rättsliga instanserna och procedurerna för processer om redovisningsfrågor och skattefrågor. Målet är att du ska kunna tillräckligt för att läsa och förstå rättsfall samt välja om ett mål bör drivas och i så fall hur.

Expert

4

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 01:00:37
Datum: 28.09.2018
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Juridik för ekonomer
 • Informationskällor
 • Sveriges domstolar
  - Typer av domstolar, vägledande avgöranden, förtur
 • Allmänna domstolar
  - Särskilt om skattebrott, försvårande av skattekontroll och om bokföringsbrott
 • Förvaltningsdomstolar
  - Särskilt om företrädaransvar, förmåner och om skattetillägg

Lärare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:42 Innehåll
00:02:16 Sveriges Domstolar
00:03:35 Vägledande avgöranden
00:05:55 Förtur
00:06:28 Offentlighet
00:08:11 Allmänna domstolar
2: Straffrätt
00:08:42 Vad är ett brott?
00:09:47 Preskription
00:10:17 Brottmålsprocessen
3: Allmänna domstolar
00:14:18 Tingsrätter
00:15:58 Hovrätter
00:17:19 Högsta domstolen
00:18:13 Ekobrottsmyndigheten
4: Särskilt om...
00:20:12 Skattebrott
00:22:40 Försvårande av skattekontroll
00:23:21 Skattebrott och försvårande av skattekontroll
00:23:42 Exempel
5: Särskilt om...
00:28:53 Skattebrott
00:29:13 Bokföringsbrott
6: Del 2
00:33:30 Förvaltningsdomstolar
00:34:18 Skatteprocessen
00:39:25 Allmänna ombudet (AO)
00:42:13 Ersättning för kostnader
7: Del 3 - Förvaltningsdomstolar
00:43:35 Förvaltningsrätter
00:45:14 Kammarrätter
00:46:30 Skatterättsnämnden
00:50:07 Högsta Förvaltningsdomstolen
8: Särskilt om...
00:51:38 Företrädaransvar
00:55:53 Förmåner
00:58:35 Skattetillägg