Att göra en lyckad resultatplanering 2019

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Att göra en lyckad resultatplanering 2019
Resultatplaneringen för 2019 innebär fler nyheter än vanligt, med Nya skatteregler för företag och andra förändringar. Följ med på genomgången av en av de viktigaste och lönsammaste åtgärderna för företaget, nämligen att redan före balansdagen planera för det kommande bokslutet!

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 01:05:22
Datum: 31.10.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

  • Aktiv rådgivning – identifiera och åtgärda problem före räkenskapsårets slut
  • Systematisk genomgång av balansräkningen
  • Rimlighetsbedömning av resultaträkningen
  • Nya skatteregler för företag
  • Saknas viktiga poster i redovisningen?
  • Viktiga nyckeltal
  • Optimera ekonomin mellan verksamhet och ägare

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver även bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:00 Inledning
00:00:17 Innehåll
2: Resultatplanering
00:01:46 Ägarledda företag
00:04:55 Arbetsgång
3: Balansräkningen
00:07:22 Väsentliga balansposter
00:09:20 Anläggningstillgångar
00:11:28 Immateriella och materiella AT
00:18:37 Finansiella AT
00:20:20 Lager
00:20:58 Lager av handelsvaror
00:22:33 Lager av pågående arbeten
00:25:16 Lager av värdepapper
00:27:03 Kapitalplaceringar
00:28:38 Kundfordringar
00:33:18 Skattekonto
00:34:33 Interima poster
00:34:53 Kassa och bank
00:37:11 Eget kapital
00:43:33 Obeskattade reserver
00:51:02 Avsättningar och skulder
00:51:31 Avsättningar
00:52:44 Långfristiga skulder
00:53:09 Leverantörsskulder
00:53:52 Skatteskulder
00:54:36 Moms och punktskatter
00:54:57 Skatter och avgifter
00:55:11 Övriga kortfristiga skulder
4: Del 2
00:55:06 Resultaträkningen
00:56:17 Rörelseintäkter
00:56:38 Rörelsekostnader
01:03:10 Finansiella intäkter och kostnader
5: Del 3
01:04:08 Källor