Rörelseintäkter (Resultaträkningen)

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Rörelseintäkter (Resultaträkningen)
Vi går igenom de många slagen av intäkter som ingår i gruppen, klassificeringar och periodiseringar, skillnaden mellan huvudintäkter och övriga intäkter, hantering av aktivering av arbete för egen räkning, lagerförändringar m.m. Redovisningsexempel ingår.

Kursen ingår i utbildningen Bokslut, som består av 27 delar. Du kan titta på valfria delar i valfri ordning, eller samtliga delar i turordning. Målet är att du ska ha ett bra grepp om årsbokslut och årsredovisningar enligt samtliga K-regler när du är klar. Du har stor nytta av kurserna både om du är erfaren ekonom eller nybörjare på att göra bokslut.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:41:09
Datum: 16.09.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Principer, definition, allmänt
 • Definitioner
  Vad är en intäkt
  När ska intäkten redovisas
 • Uppställningsformer m.m.
  Nettoomsättning
  Förändring av varulager
  Aktiverat arbete för egen räkning
  Övriga rörelseintäkter

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:12 Inledning
00:00:31 Innehåll
00:00:56 Förkortningar
00:01:35 Grundläggande redovisningsprinciper
00:03:29 Definition av rörelseintäkter
00:07:43 Värdering
2: Del 2
00:13:09 Uppställningsformer
00:15:30 Nettoomsättning
00:21:30 Förändring av varulager
00:23:35 Rörelseintäkter –Aktiverat arbete för egen räkning
00:27:05 Övriga rörelseintäkter
3: Del 3 - Konkret uppgift att göra
00:37:17 Uppgift
00:38:50 Lösning