Skulder (Balansräkningen)

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Skulder (Balansräkningen)
Vi går igenom de många olika slagen av skulder som ingår i gruppen och klassificering av långfristiga respektive kortfristiga skulder, något som har stor betydelse för räkenskapsanalys och nyckeltal. Redovisningsexempel ingår.

Kursen ingår i utbildningen Bokslut, som består av 27 delar. Du kan titta på valfria delar i valfri ordning, eller samtliga delar i turordning. Målet är att du ska ha ett bra grepp om årsbokslut och årsredovisningar enligt samtliga K-regler när du är klar. Du har stor nytta av kurserna både om du är erfaren ekonom eller nybörjare på att göra bokslut.

Fördjupande

2

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 01:01:05
Datum: 11.09.2019
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

 • Principer, definition, allmänt
 • Uppställningsformer m.m.
  Obligationslån
  Skulder till kreditinstitut
  Förskott från kunder
  Leverantörsskulder
  Växelskulder
  Skulder till koncernföretag
  Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
  Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
  Skatteskulder
  Övriga skulder
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Indexering
00:00:12 Inledning
00:00:37 Innehåll
00:01:07 Förkortningar
00:01:48 Grundläggande redovisningsprinciper
00:03:30 Skulder – definition
00:04:36 Allmänt om skulder
2: Del 2
00:10:46 Uppställningsformer
00:12:30 Obligationslån
00:13:15 Skulder till kreditinstitut
00:16:51 Förskott från kunder
00:20:07 Leverantörsskulder
00:23:57 Växelskulder
00:24:22 Skulder till koncernföretag
00:26:44 Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
00:27:25 Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i
00:27:47 Skatteskulder
00:43:36 Övriga skuld
00:50:53 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
3: Konkret uppgift att göra
00:57:03 Uppgift
00:58:13 Lösning