Accountor Training Artiklar

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Dina familjemedlemmar måste registreras

25.6.2018

Nyheter

Sedan tidigare måste verksamheter inom bland annat restaurang- och byggbranschen föra personalliggare. Riksdagen har nu bestämt att fler branschen ska göra detsamma. Det tillkommer även två nya bestämmelser, varav en innefattar dina familjemedlemmar.

Måste du föra personalliggare?

Att föra personalliggare innebär att verksamma personer på arbetsplatsen ska antecknas. Bakgrunden är att det bland annat ska upptäcka och bekämpa svartarbete. Från och med 1:a juli 2018 måste även du som bedriver verksamhet inom följande områden föra personalliggare:

  • Fordonsservice – reparationer, tvätt, däckservice med mera.
  • Livsmedels- och tobaksgrossist – partihandel med livsmedel, drycker och tobak med mera.
  • Kropps- och skönhetsvård – hudvård, massage och tatuering med mera.

Observera att ”Om du bedriver flera olika verksamheter i samma lokal, och minst en av dessa omfattas av skyldigheten att föra personalliggare ska samtliga verksamma i lokalen antecknas i personalliggaren”. Detta är en av de två nya bestämmelser som träder i kraft från och med 1 juli 2018.

‍   ‍‍

Vad och vilka behöver du anteckna?

Till att börja med behöver företagsnamn, person- och/eller organisationsnummer framgå. För varje verksamhetsdag ska även namn och personnummer för varje person inom din verksamhet stå med. Mer specifikt måste även arbetspassets tider antecknas. Utöver detta ska praktikanter, släktingar eller annan oavlönad personal ingå i personalliggaren. Ett undantag är dock personer från företag som utför tillfälligt arbete på arbetsplatsen – exempelvis en servicetekniker.

Som tillägg (och något som gäller samtliga verksamheter som ska föra personalliggare) måste nu även du själv och familjemedlemmar som är verksamma på arbetsplatsen antecknas. Det innefattar:

  • Dig själv som företagsledare
  • Make, maka, sambo
  • Barn under 16 år.

Vad händer ifall du inte följer detta?

Skatteverket kan komma och kontrollera om anteckningarna stämmer. Om de bedömer att så inte är fallet eller att uppgifterna är obefintliga ligger kontrollavgiften på 12 500 kronor* plus 2 500 kronor för varje enskild person som anses vara verksam på arbetsplatsen men som inte står med i personalliggaren. Observera att avgiften kan variera beroende på bransch. Om du inte anser att bedömningen är korrekt utförd kan du alltid överklaga beslutet.

* Kontrollavgiften är 25 000 kronor om byggherren (eller den som tagit över ansvaret för personalliggaren) inte har anmält när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas.


Mer utförlig information finns att hitta på Skatteverkets hemsida.

 

Källa: http://skatteverket.se

 

← Föregående