Accountor Training Artiklar

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänsteinkomst

30.6.2017

20 juni 2017 fastslog Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 278-16) att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst.

Det innebär att du som styrelseledamot inte kan fakturera företag för ditt styrelsearvode, utan det företag där du är styrelseledamot ska betala ut din ersättning som lön. Preliminärskatt och sociala avgifter kommer därmed dras från ditt styrelsearvode.

Beskattningen för tjänsteinkomst är högre än beskattningen på utdelning från enskild firma. Det gör att du som styrelseledamot kan komma att få betala högre skatt framöver.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att domen i mångt och mycket överensstämmer med tidigare praxis. Styrelsearvoden kommer precis som tidigare att beskattas som inkomst av näringsverksamhet i vissa undantagsfall. Detta kommer exempelvis att tillåtas om ett uppdrag sker under en tidsbegränsad period och om uppdraget är avgränsat.

 

Det har tidigare praktiserat en administrativ praxis grundad på ett ställningstagande som Skatteverket lämnade år 2008.  Ställningstagandet har inneburit att den som är styrelseledamot i tre eller fler olika bolagsstyrelser har kunnat beskatta sin inkomst som näringsverksamhet, under förutsättning att det inte funnits något ägarintresse hos ledamoten. Detta kommer enligt domstolens dom inte längre att vara möjligt.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom här.

← Föregående
Nästa →