Samhället blir alltmer digitaliserat och idag kan du till och med skriva under viktiga dokument via nätet, med en så kallad elektronisk underskrift.
Accountor Training Artiklar

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Elektronisk signering

18.6.2018

Nyheter

Samhället blir alltmer digitaliserat och idag kan du till och med skriva under viktiga dokument via nätet, med en så kallad elektronisk underskrift. 

Idag efterfrågas möjligheten att signera dokument digitalt alltmer, bland annat i syfte att få anställningsavtal påskrivna snabbare och idag finns det ett flertal olika metoder och leverantörer att välja mellan. Bland de lösningar som idag finns på marknaden är det stora skillnader i funktioner, säkerhetsmekanismer, kvalitet och juridisk förankring av den mixtur som idag finns.

Ett exempel på när elektronik signering är till underlättad kan vara om du precis har blivit erbjuden en ny tjänst men ännu inte har skrivit under anställningsavtalet. Avtalet ska nämligen skrivas ut och skickas från Stockholm till dig i Göteborg och sedan skickas tillbaka till Stockholm. Innan både du och din blivande chef har skrivit på kan faktiskt vad som helst hända, för inget är helt klart förens båda parter har skrivit på.

Men vad är egentligen elektronisk signering? 

Ordet elektronisk signering är ett samlingsbegrepp för metoder och tekniker som kan användas för att signera ett format av elektronisk form. När det kommer till elektronisk signering finns det många varianter, det är allt från att underteckna en PDF-fil med en elektronisk penna till autentisering med BankID eller som kännetecknar avläsning för fingeravtryck.

Varför är det då bra att välja elektronisk signering?

Genom den digitalisering och effektivisering som vårt samhälle idag har ställer många krav att kunna arbeta vart som helst och när som helst, detta leder i sin tur till att det ställs stora krav på de lösningar och verktyg man använder. Med elektronisk signering kan man verkställa snabba beslut, du är inte längre beroende till en skrivare och inte minst kan du signera dokument när du är på språng.

Är elektronsik signering rättsligt bindande? 

Ja, att underteckna ett digitalt dokument är lika bindande som att underteckna med en penna och papper.

Hur säker är elektronisk signering?

Hur pass hög säkerhetsnivån är på den elektroniska signeringen beror på hur lösningen är uppbyggd rent tekniskt och vilken komplexitet den har. Det är alltså stor skillnad på säkerheten hos en lösning där man tar emot handlingen av e-post, undertecknar en PDF- version elektroniskt och sedan skickar tillbaka via e-post jämfört med att använda en signeringslösning som innehar överföring och lagring av dokumenten som även inkluderar BankID eller biometrisk autentisering.

För att få en säker lösning för elektronisk signering är det flera krav som måste uppfyllas:

  • Lösningen måste innehålla identifieringslösningar som baseras på e-legimitation som måste vara säkra och godkända
  • Säkra och godkända format måste användas som kan verifieras i standardprogramvara
  • Lösningen måste regelbundet genomgå säkerhetstester
  • Känna tillit på att lita på att leverantören har god säkerhet

Dokumentet ska dessutom kunna verifieras av mottagaren och en eventuell tredje part, utan att det krävs specialverktyg. Kvaliteten på dokumentet samt säkerheten måste vara så bra att den kan användas under en längre tid.

 

Källa: https://admincontrol.com

← Föregående
Nästa →