Accountor Training Artiklar

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

GDPR: Hantering av personuppgifter vid rekrytering

24.10.2017

Aktuella ämnen Nyheter

Den 25 maj 2018 träder GDPR i kraft. GDPR är en ny dataskyddsförordning som kommer att reglera hur personuppgifter ska behandlas. Den nya förordningen kommer att ersätta  personuppgiftslagen.

För organisationer som planerar att rekrytera ny personal framöver kan det vara bra att börja anpassa processen redan nu. Vid rekrytering är det vanligt att samla in personuppgifter så som namn, adress, bilder etc. För att använda och registrera dessa uppgifter så måste organisationen informera berörda personer om att de registreras men också varför de registreras och hur dessa uppgifter kommer att tas om hand. Informationen måste dessutom vara uttömmande och lättbegriplig för att uppfylla kriterierna i GDPR.

Den jobbsökande (och även övriga personer som finns registrerade) har rätt att begära ett utdrag ur registret för att granska vilken information som har lagrats. Det måste därför även finnas information om hur personen ska gå till väga för att få tillgång till ett utdrag.

Rekrytering och sociala medier

Att genomföra en bakgrundscheck genom att granska den jobbsökandes sociala medier är idag vardagsmat för många rekryterare. För att göra detta kommer det framöver att krävas att det tydligt står i jobbannonsen att kontroll av sociala medier kommer att genomföras.

Arkivering av personuppgifter

Om beslut tas att inte gå vidare med en jobbsökande så ska dennes personuppgifter arkiveras omgående. Genom att arkivera uppgifterna, och inte radera dem, finns möjlighet att visa upp beslutsunderlaget i efterhand. Detta kan vara värdefullt i händelse av att den jobbansökande skulle anse sig ha blivit diskriminerad och vill överklaga. Vill du som arbetsgivare använda personuppgifterna i annat syfte, som t.ex. för framtida rekryteringar, krävs det att den jobbansökande godkänner detta.

Borttagning av personuppgifter

Överklagandetiden är normalt 2 år, efter denna tid ska personuppgifterna raderas permanent.

Vill du veta mer ? Delta i vår utbildning: Dataskyddsförordningen GDPR

Agenda

  • EU-förordning ersätter Personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018
  • Många svenska lagar påverkas
  • Förordningen gäller dig som hanterar personuppgifter
  • Är du personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?
  • Vilka typer av register gäller förordningen? Undantag?
  • Krav på samtycke från registrerade, rätt till information
  • Viktiga nyheter såsom sanktionsavgifter och krav på anmälan om personuppgiftsincident

 

 

Källa: draftit.se

← Föregående
Nästa →