Accountor Training Artiklar

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

K3 – regelverket ändrat

28.6.2017

Tidigare ändringar i K-3

K3-regelverket har åter igen uppdaterats. Redan i november 2016 beslutade Bokföringsnämnden om flera ändringar i K3-regelverket. Ändringarna som utförts gäller:

  • materiella anläggningstillgångar
  • immateriella tillgångar utom goodwill
  • rörelseförvärv och goodwill

Bokföringsnämnden har bl.a. ändrat reglerna om nyttjandeperiod för vissa immateriella anläggningstillgångar, som i sin tur påverkar nyttjandeperioden för goodwill. Negativ goodwill måste numera redovisas som intäkt för förvärvsåret.

Bokföringsnämnden har även tydliggjort hur tillkommande utgifter vid partiella utbyten ska redovisas och skillnaden mellan immateriella tillgångar och eget utvecklingsarbete.

Nytt tillägg i punkt 27.1

Den 12 juni 2017 beslutade Bokföringsnämnden om att lägga till ytterligare ett avsnitt till punkt 27.1 i K3-regelverket. Stycket fastställer att punkter i kapitel 37 ska tillämpas om nedskrivningar av anläggningstillgångar utförs i en verksamhet som innefattas av kommunala självkostnadsprincipen.

Läs mer om:

Ändringar i K3, årsredovisning och koncernredovisning

Ändring i K3-regelverket, nedskrivning av tillgångar i kommunala företa

← Föregående
Nästa →