Accountor Training Artiklar

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Korta webbutbildningar ökade de anställdas kunnande

22.9.2017

Ekonomi Nyheter

Korta webbutbildningar ökade kunskapsnivån bland medarbetare anställda hos Lidingö stad. Under 28 veckor har de låtit mer än tusen anställda delta i webbutbildningar som delats upp i korta frekvenser, så kallat nanolärande. Efter att ha utvärderat resultatet kan Lidingö stad konstatera att lärandet har bidragit till mer kunnande.

Varje lektion är fyra minuter lång och har skickats till den anställdes e-post varje tisdag klockan sex. Utbildningarna kan nås både från en dator och mobil vilket gör det möjligt för den anställda att utföra utbildningen var och när det passar hen.

Utvecklingschef Björn Söderlund har använt sig av nanolärande under tre års tid och är nöjd med resultatet. Han menar att utbildning måste erbjudas fortlöpande och att det inte längre är hållbart att sätta de anställda i en datorsal tillsammans med en lärare. För den summa pengar som Lidingö stad betalar för över 2500 anställdas webbutbildning, hade de kunnat ge ungefär 30 anställda en endagsutbildning.

En fördel med utbildningarna är att resultatet är mätbart och går att följa upp. Om en utbildning är obligatorisk kan man se vilka som har deltagit i utbildningen. Man kan även säkerhetsställa att personen faktiskt har tittat på utbildningen med hjälp av kontrollfrågor. Dessa är bra för att undvika att de anställda ser en utbildning utan att förstå den.

Lidingö stad har under sommaren börjat utvärdera utbildningarna genom att mäta skillnaden på den tidigare kunskapsnivån och den nuvarande kunskapsnivån. Resultatet är ännu inte helt sammanställt men det är tydligt att utbildningarna har gett effekt. På de allra flesta frågor kan en se att kunskapsnivån höjts och att resultatet har förbättrats.

Det positiva resultatet gör att Lidingö stad även i fortsättningen kommer att använda sig av webbaserad nanoutbildning.  Framöver kommer de rikta in sig mot att lära medarbetarna mer om arbetsmiljöfrågor och om GDPR, den nya datorskyddsförordningen som snart träder i kraft.

 

Källa: personalledarskap.se

← Föregående
Nästa →