Accountor Training Artiklar

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Kulturen påverkar säkerheten på arbetsplatsen

29.8.2017

Nyheter

Kulturen påverkar säkerheten på arbetsplatsen, det visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

Normer styr beteendet

Rapporten grundar sig på nationell och internationell forskning som visar att i organisationer där manliga normer dominerar så är säkerheten sämre än på arbetsplatser där  mansnormen inte är dominant. Medarbetares syn på säkerhet påverkar antalet olyckor på en arbetsplats och machokulturer leder i högre grad till dödsolyckor.

Rapporten visar att i en machokultur värderas t.ex. styrka, hög riskbenägenhet och smärttålighet högt. Dessa normer styr hur män förväntas bete sig och påverkar risktagandet på arbetsplatsen. Det är även vanligt att erfarna medarbetare lär nya medarbetare om risk utifrån erfarenhet, istället för utifrån regler och rutiner som finns på arbetsplatsen.

Normers påverkan gör att det är viktigt att undersöka arbetsplatser utifrån ett genusperspektiv och undersöka underliggande värderingar. Det säger Gunilla Olofsdotterm docent i sociologi på Mittiuniversitetet, som varit med och tagit fram rapporten.

Alla i kulturen påverkas

Machokulturen påverkar inte enbart män. Kvinnor i en machokultur anpassar sitt beteende efter rådande normer. De som inte anpassar sitt beteende riskerar att drabbas av negativa konsekvenser.

För att komma underfund med problemet måste kulturen förändras och nya arbetare måste bli väl insatta i säkerhetsregler- och rutiner som finns, inte lära sig från äldre medarbetare.

Pia Zätterström, avdelningschef på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning vill att kunskapen nu ska spridas vidare så att arbetsgivare blir bättre på att se könsnormer och jobba med problemen som de skapar.

Källa: Machokultur leder till dödsolyckor

← Föregående
Nästa →