Accountor Training Vlogg

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

När chefen mår bra mår medarbetarna bra

En undersökning gjord på närmare 2000 chefer visar att när chefen mår bra, då mår medarbetarna bra. De intervjuade cheferna upplever att det under stress och sjukdom är svårt att fokusera på sina medarbetare.

Chefers hälsa påverkar medarbetarnas hälsa

Bakgrunden till studien är att tidigare forskning har visat att chefers hälsa påverkar medarbetarnas hälsa. Därför ville forskarna undersöka om och hur man kan få chefer att må bättre för att på så sätt även få medarbetare att må bättre.

Chistina Mellner, Gunnar Aronsson och Susanna Toivanen har under en tvåårig studie undersökt chefers hälsa. Utifrån 22 djupintervjuer och 1817 enkäter besvarade av chefer som verkar inom olika branscher, har forskarna kommit fram till att det nya flexibla arbetslivet fungerar bra för de flesta cheferna. Samtidigt bekräftade denna studie resultatet av en tidigare studie som forskarna utfört. Nämligen att chefer lider större risk att drabbas av sömnsvårigheter, sjukdom och svårigheter att koppla bort tankar på jobbet under ledighet.

 

Brist på återhämtning orsakar ohälsa

Ett vanligt problem bland chefer är bristen på tid för att varva ner och få tid för vila. De flesta av de tillfrågade cheferna uppger att de skulle vilja vara lediga på sin fritid men att arbetsbelastningen är så pass hög att arbete på fritiden krävs för att hinna med allt. Administrativt arbete och att svara på e-post är typiska uppgifter som upplevs som svåra att hinna med under ordinarie arbetstid och därför istället utförs på fritiden.

En anledningen till att den höga arbetsbelastningen uppges vara att stor vikt läggs vid kvartalssiffror och att medarbetare pressas ytterligare, trots att det redan är pressade, för att få bra resultat varje kvartal.

En annan anledning till stress är att många chefer hamnar i kläm mellan ledning och medarbetare. Chefen förväntas försvara beslut från ledningen som kan påverka medarbetaren negativ samtidigt som de ska stötta medarbetare som är stressade eller på annat sätt inte mår bra.

Möten som inte ger något, för många olika typer av arbetsuppgifter, för mycket administration som gör att tid inte finns kvar att faktiskt utföra sitt ledarskap, tekniska system som upplevs krångliga eller kräver ytterligare arbetsuppgifter upplevs även de som stressfaktorer.

 

Organisationskrav måste sättas i relation till individers hälsa

Christina Meller rekommenderar att man ska undersöka de beteendemönster som finns och att organisationens krav ska sättas i relation till individens hälsa.

Studien visar även att det är även viktigt vilken relation chefen har med den närmsta chefen. En chef som erbjuder stöd, förtroende och tillåter snedsteg kan göra att medarbetaren klarar av viss stress. En chef som istället misstror sina medarbetare och inte låter dem äga sina uppgifter kan leda till en enorm stress.

De chefer som enligt studien visade sig må bäst var de chefer med hög självmedkänsla. Är en snäll mot sig själv så ökar känslan av att en bestämmer över skillnaden mellan arbete och jobb större. Cheferna med hög självmedkänsla kunde i större utsträckning skilja på arbete och fritid och gav sig själva tid för återhämtning.

Självmedkänsla får enligt studien chefer att må bättre och på grund av ledarens påverkan på organisationskulturen kan man anta att hög självmedkänsla påverkar klimatet och medarbetarnas hälsa positivt.

Ett bra sätt att förbättra hälsan i en organisation är enligt Chistina Mellin att komplettera arbetet med arbetsmiljön med mental träning för chefer och medarbetare och öka deras medvetenhet.

 

Källa: Chefer är nyckeln till hälsa