Så här fungerar det

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Accountor Training erbjuder två olika utbildningsformer: direkta webinarer och inspelningar. Mot en fast månadsavgift kan du delta i utbildningarna i ditt paket utan några som helst gränser, både i form av webinarer och som inspelningar.

Paket

  • Med Allt inom redovisnings-paketet håller du dig uppdaterad på ändringar och nyheter som rör branschen och ger dig möjlighet att bibehålla och utveckla din kompetens, för endast 690 kr/mån.

Läs mer om Allt inom redovisnings-paketet här

Utbildningsformer

Webbinarier

Accountor Trainins webbinarier är livesända, i genomsnitt två timmar långa utbildningar. Du deltar i ett webbinarium genom att titta och lyssna på en videosändning via din dator. För att delta behöver du en dator, en smarttelefon eller en surfplatta med högtalare eller hörlurar och internetanslutning. Webbinarier är en interaktiv utbildning där du kan ställa frågor direkt till utbildaren.

Kommande webbinarier listas på utbildningssidan (Kommande)

Inspelade webbinarier

Av samtliga webbinarier görs en videoinspelning av hög kvalité. För att titta på inspelningen behöver du en dator, smarttelefon eller surfplatta med internetanslutning och högtalare eller hörlurar.

Alla inspelningar listas på utbildningssidan (Inspelningar)

Anmälan

Anmäl dig till en utbildning via utbildningssidan. Välj ett kommande webbinarium eller titta på en inspelning.

När du anmält dig till webbinariet får du ett mejl med en länk. Klicka på länken vid den angivna tidpunkten för att komma till webbinariet. Om du väljer inspelning kan du titta på den direkt från utbildningssidan.

När du anmält dig till utbildningen kan du följa dina framsteg under Min utbildning. Från Min utbildning kan du även avanmäla dig från webbinarier.

Förberedelser inför utbildning

Nedladdningsbart material

Samtliga utbildningar inkluderar nedladdningsbart material som du även kan använda efter utbildningen. Det senaste studiematerialet finns alltid på utbildningssidan dagen före utbildningen. Studiematerialet publiceras i pdf-format så att du kan spara det i din dator eller skriva ut det och anteckna på.

Förhandsfrågor

Via utbildningssidan kan du skicka förhandsfrågor till läraren för webbinariet, frågorna tas upp på nästa webbinarium. Frågor med mycket bakgrundsinformation bör skickas till läraren i god tid före utbildningen så att läraren har möjlighet att sätta sig in i frågan.

Studieplan

Accountor Trainings breda utbud gör det möjligt att genomföra många olika spännande utbildningar. Samla alla de webbinarier och inspelningar som du vill titta på i din personliga studieplan. Med studieplanen får du ut det mesta av Accountor Trainings utbildningsutbud. Var sjätte månad publicerar vi vår utbildningskalender, använd gärna kalendern för att underlätta planeringen av dina studier.

Så här gör du upp en studieplan:

Lägg till en utbildning i din studieplan:

Logga in och klicka på fliken ”utbildningar”. Välj sedan ett webbinarium eller en inspelning som du vill titta på. Klicka på knappen ”Lägg till utbildningen i din studieplan”.

Upptäck fördelarna med en studieplanen

Logga in och klicka på ”Min utbilding” och därefter på ”Studieplan”. I studieplanen kan du 1) se dina avklarade utbildningar 2) se dina kommande utbildningar 3) skriva ut studieplanen 4) se en översikt över utbildningarna 5) skapa en ny studieplan eller ändra och radera befintliga studieplaner.

Utbildningstester och utbildningsintyg

Utbildningstest

Efter att du tittat på ett webbinarium eller en inspelning kan du göra ett test. Länken till testet finns på utbildningssidan.

Utbildningsintyg

När du klarat utbildningstestet får du ett intyg på att du har klarat av din utbildning. Du hittar ditt intyg på sidan ”Min utbildning”.

Genomförda utbildningar

Se dina genomförda utbildningar

Du hittar alla dina genomförda utbildningar på sidan ”Genomförda utbildningar” på sidan ”Min utbildning”.

Utbildningsnivåer

Utbildningarna är indelade i fyra nivåer. Nivån på utbildningen visas på utbildningssidan. De flesta av våra utbildningar ligger på nivå 2-4.

  1. Grundkurs – ingångsnivå, kräver inga förkunskaper.
  2. Expertnivå – allmän information med lättförståeligt innehåll.
  3. Fördjupande nivå – fördjupning inom specifika ämnesområden, till viss del specialfrågor.
  4. Krävande nivå –  fördjupning inom specifika ämnesområden och till stor del specialfrågor.

Beställningsvillkor

Nyttjanderätt

Nyttjande av tjänsten kräver registrering. Nyttjanderätten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas till utomstående. Användaren av tjänsten ansvarar alltid för nyttjande av tjänsten med sitt användarnamn och lösenord. Kopiering, överföring eller distribution av tjänstens innehåll eller del av den i någon form som helst är förbjuden utan skriftligt samtycke från Accountor Training. Beställarens rätt att nyttja tjänsten och dess material upphör då avtalet upphör.

Tjänstens pris

Vi erbjuder paket mot en fast månadskostnad. För paket som påbörjas mitt i en månad debiteras kvarvarande dagar. Betalning sker via faktura. Fakturan skickas varje månad till den e-fakturaadressen som uppges vid beställning av paket.sen.

Uppsägning

Tjänsten gäller tills vidare. Tjänsten kan sägas upp med en månads uppsägningstid. Det innebär att ett paket som sägs upp i februari gäller fram till slutet av mars. Du avslutar din prenumeration på tjänsten genom att logga in med dina personliga inloggningsuppgifter och klickar på fliken ”Konto och fakturor” och sedan på ”Avsluta prenumeration”. En del tilläggstjänster kan ha längre uppsägningstid. Uppsägningstiden anges alltid i tilläggstjänsterna.

Ändra beställning

Du kan när som helst ändra din beställning genom att logga in med dina inloggningsuppgifter, klicka på fliken ”Konto och fakturor” och sedan ”ändra din beställning”. För utökning av tjänstepaket faktureras skillnaden för kvarvarande dagar i månaden. För reducering av tjänstepaketet faktureras enligt det större paketet fram till slutet av månaden och enligt det nya paketet från månadsskiftet.

 

Allmänna villkor

1 TILLÄMPLIGHET OCH GILTIGHET

1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan Accountor Training AB (”Leverantören”) och kund (”Kunden”) som använder sig av Leverantörens onlinetjänster (”Tjänsterna”).
1.2 Genom att använda Tjänsterna åtar sig Användaren att följa dessa allmänna villkor. ”Användare” avser en fysisk person som använder Tjänsterna med Kundens godkännande.

2 TJÄNSTERNAS ANVÄNDNING

Användarnamn och lösenord
2.1 För att använda Tjänsterna krävs det att Användare loggar in med användarnamn och lösenord. Nyttjanderätten är personlig och gäller endast för registrerad Användare. Kunden åtar sig att verifiera registrerade Användares identitet efter
Leverantörens förfrågan. Leverantören har även rätt att verifiera Användares identitet direkt via Tjänsten.

Rättigheter och åtaganden
2.2 Leverantören har rätt att hindra åtkomst till Tjänsterna eller att ta bort information som lagrats i Tjänsterna utan att meddela Användare i förväg om Leverantören misstänker att olämplig information sparats i Tjänsterna, om Användares användande av Tjänsterna kan äventyras på grund av den lagrade informationen eller om överträdelse av dessa allmänna villkor sker.
2.3 Tjänsternas innehåll får inte helt eller delvis kopieras, överföras eller på annat sätt distribueras utan att Leverantörens skriftliga godkännande inhämtats i förväg. Användares rätt att använda Tjänsterna och material kopplat till dessa gäller endast under Kunden och Leverantörens avtalstid.
2.4 Användare åtar sig att förvara sina användaruppgifter och lösenord med omsorg. Användare ska tillse att inloggningsinformationen inte kan komma tredje man tillhanda. För det fall tredje man fått åtkomst till Användares inloggningsinformation, eller om Användare har anledning att misstänka att så skett, är Användare skyldig att informera Leverantören omedelbart för att förhindra olovligt användande av Tjänsterna. Leverantören har rätt att hindra åtkomst till Tjänsterna om Användare har informerat om att tredje man har fått åtkomst till inloggningsinformation eller misstänker att så skett, till dess att ny inloggningsinformation har registrerats.
2.5 Användare ansvarar för de handlingar som sker genom användande av inloggningsinformationen under tiden till att Leverantören informerats om att tredje man fått tillgång till inloggningsinformationen och Leverantören har haft skälig tid att hindra åtkomst till Tjänsterna på grund av detta.
2.6 För de fall Tjänsterna behöver godkännande ska Användares inloggning likställas med Användares godkännande.
2.7 Om Användare har förvarat sin inloggningsinformation på ett vårdslöst sätt eller medverkat till att tredje man fått tillgång till denna är Kunden ansvarig för all skada som drabbar Leverantören eller tredje man på grund av detta.
2.8 Användare ansvarar för att ha den utrustning, uppkoppling och mjukvara som krävs för användning av Tjänsterna samt Tjänsternas driftsmiljö, att dessa är i fungerande skick samt kostnaderna för detta. Användare ansvarar för att tillse att deras utrustning, uppkoppling, mjukvara och informationssystem är kompatibelt med de krav på driftsmiljö som Leverantören specificerat och att Tjänsterna passar för Användares syfte med användandet av Tjänsterna.
2.9 Användare har inte rätt att använda Tjänsterna, själv eller genom annan, från land som bryter mot legala restriktioner avseende teknikexport, där användande av Tjänsterna är olagligt eller kräver någon form av tillstånd eller ytterligare uppgifter eller som kan innebära ett ansvar för Leverantören som skiljer sig från eller är mer omfattande än vad som anges i dessa allmänna villkor eller svensk lagstiftning.
2.10 Kunden ansvarar för sina registrerade Användares användande av Tjänsterna, innehållet av den information som lagras i Tjänsterna samt utbyte av den information som sker vid användande av Tjänsterna.

Driftsavbrott
2.11 Leverantören strävar efter att hålla Tjänsterna tillgängliga vid alla tillfällen. Driftsavbrott och ändringar av innehållet i Tjänsterna kan dock komma att ske när Leverantören anser det nödvändigt. Leverantören har rätt att göra driftsavbrott i Tjänsterna för installation, ändringar och underhåll, vid säkerhetshot eller på grund av lag, andra krav eller vid myndighetsbegäran.
2.12 Leverantören garanterar inte Användare en oavbruten tillgång till Tjänsterna eller Användares leveranser av tjänster som sker från tredje man och som kan påverka Tjänsternas användning, så som internetuppkoppling. Leverantören strävar efter att tillhandahålla information om underhåll och driftsavbrott av Tjänsterna med så god framförhållning som möjligt.

3 INFORMATIONS- OCH DATASÄKERHET

3.1 Leverantören och Användare ansvarar för sina respektive kommunikationsnät. Ingen av parterna är ansvariga för informationssäkerheten hos publika nätverk, störningar i dessa eller andra faktorer som är utanför parternas kontroll och som påverkar Tjänsterna eller skador som orsakas på grund av sådana faktorer.
3.2 Parterna ansvarar för att personuppgifter hanteras med omsorg och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Användare kan kontrollera lämnade personuppgifter via Tjänsterna och uppdatera dessa i den omfattning som Tjänsterna tillåter från tid till annan. Bolagets integritetspolicy finns tillgänglig på Bolagets webbplats och genom att använda sig av Tjänsterna har Användare accepterat dels integritetspolicyn, dels dessa allmänna villkor.
3.3 Parterna är skyldiga att, utan onödigt dröjsmål, informera den andra parten om säkerhetsrisker och/eller överträdelser som upptäckts eller misstankar därom.
3.4 Respektive part är skyldig att medverka till att säkerhetsrisker undersöks.

4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

4.1 Alla immateriella rättigheter kopplat till Tjänsterna, inklusive allt material, information och dylikt som tillhandahålls av Leverantören i anslutning till Tjänsternas tillhandahållande, utgör Leverantörens egendom och ska kvarbli hos Leverantören och allt sådant material ska fortsätta att vara Leverantörens egendom. Användare har inte någon annan rätt till Tjänsterna än vad som anges i dessa allmänna villkor. Dessa allmänna villkor ger inte Användare någon rätt att använda Leverantörens eller Tjänsternas varumärke, firma, logotyper, domäner eller andra namn som kan förväxlas med Leverantören eller Tjänsterna. Leverantören har rätt att, utan kompensation, använda alla förslag till förbättringar, kommentarer eller annat som skickats till dem från Användare.
4.2 Part som tillhandahåller material ansvarar för att sådant material inte kränker tredje mans rätt, och om tillämpligt, att relevant tillstånd har inhämtats från rättighetshavare.
4.3 Kunden ansvarar för alla kostnader, anspråk och krav som Leverantören eller dess koncernbolag får och som direkt eller indirekt är hänförliga till information som registrerade Användare lagrat i Tjänsterna eller som uppstår på grund av överträdelse av dessa allmänna villkor. Om Leverantören så önskar har denne rätt att själv försvara sig mot sådana framställda anspråk eller krav.
4.4 Leverantören har rätt att använda sig av information och data på så sätt som anges i Bolagets integritetspolicy.

5 ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 Leverantören är inte ansvarig för direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas på grund av Tjänsternas användning, Tjänsternas innehåll, oförmåga att använda Tjänsterna eller beslut och finansiella åtaganden som görs baserat på Tjänsterna. Detta gäller oavsett om skadan eller förlusten har orsakats på grund av avtalet, en överträdelse, vårdslöshet eller annan anledning och även i det fall där Leverantören tidigare har informerats om möjligheten till sådan skada eller
förlust.

6 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

6.1 Leverantören förbehåller sig rätten att uppdatera dessa allmänna villkor genom att informera om uppdateringarna via e-mail eller direkt i Tjänsterna. Uppdateringar av dessa allmänna villkor träder i kraft i samband med att information om detta har offentliggjorts. Användande av Tjänsterna efter att uppdaterade allmänna villkor har offentliggjorts räknas som ett godkännande av de genomförda uppdateringarna.

7 GILTIGHET OCH UPPSÄGNING

7.1 Användare kan avsluta sitt användarkonto som helst via fliken ”konto och fakturor” på Bolagets webbsida. Användarkontot stängs då ner den sista dagen i efterföljande månad. Betalningsskyldighet för användarkontot regleras separat i avtal mellan Kunden och Leverantören.

8 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

8.1 Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor.
8.2 Tvist som härrör från dessa allmänna villkor ska primärt lösas genom förhandling mellan Parterna.
 Om tvisten inte kan lösas genom förhandling ska den handläggas av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om fordran understiger 100 000 kr eller, om fordran avser ett högre belopp, genom skiljedomsförfarande via Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC, med beaktande av fallets komplexitet, tvistebeloppet och andra omständigheter enligt eget gottfinnande beslutar att Skiljedomsreglerna vid SCC ska gälla. I det senare fallet ska SCC även besluta om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska ske i Stockholm på svenska.