Skattedagen 2018

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Kurs 1: Beskattning fåmansdelägare

Huvudsyfte med kursen är att du skall få en övergripande förståelse hur delägare i fåmansaktiebolag beskattas. Vidare ska du även få en inblick i varför regelverket 3:12 finns samt vilka bolag som per definition är att anse som fåmansbolag. Varaktighet: 00:46:08

Agenda

 • Varför finns 3:12 reglerna
 • Definition fåmansbolag/ kvalificerade andelar
 • Beskattning av aktieutdelning i fåmansbolag
 • Kapitalvinst fåmansbolag
 • Blankett K10


Kurs 2: Hantering av förmåner – hur undviker våra kunder skatteproblem?

Syftet med kursen är att bättre kunna identifiera aktiviteter och frågeställningar som faller inom området förmånsbeskattning. Du blir uppdaterad om nya regler, aktuell rättspraxis och Skatteverkets ställningstaganden. Dessutom innehåller kursen fördjupningar i utvalda aktuella problemområden inom förmåns- och representationsområdet med skattemässiga bedömningar som diskuteras. Varaktighet: 00:42:53

Agenda

 • Motion och annan friskvård
 • Förmånsbilar
 • Skattepliktig privat sjukvård


Kurs 3: Momsnyheter från EU

Du blir uppdaterad om nya regler, aktuell rättspraxis och Skatteverkets ställningstaganden. Dessutom innehåller kursen fördjupningar i utvalda aktuella problemområden inom förmåns- och representationsområdet med skattemässiga bedömningar som diskuteras. Varaktighet: 00:47:54

Agenda

 • Nytt från EU
 • Presentkort och vouchers – nya regler 2019
 • Beställning via nätet
 • Nytt om moms på fastigheter
 • Uthyrning av sjukvårdspersonal
 • Moms i koncerner
 • Vidarefakturera rätt
 • Fördjupning: 3-parts handel
 • Fördjupning: Oäkta 3-parts handel
 • Anställdas resor – måltider


Kurs 4: Nya skatteregler för företag – I praktiken

Propositionen om nya skatteregler för företagssektorn innehåller många nyheter. Vi går igenom varje nyhet och illustrerar med räkneexempel där det är relevant. Syftet med webbinariet är att visa hur de olika nyheterna påverkar beskattningen och redovisningen. Varaktighet: 00:48:57

Agenda

 • Internationell och nationell bakgrund
 • Generella begränsningar av ränteavdrag
 • Riktade begränsningar av ränteavdrag
 • Aktivering av ränta
 • Skatteregler för leasing
 • Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt
 • Avskrivningar på nyproducerade hyreshus
 • Höjd schablonintäkt för periodiseringsfonder
 • Underskottsavdrag
 • Tidplan
 • Källor


Kurs 5: Skattenyheter – Tjänst kapital och näringsverksamhet

Denna kurs som var en del av vår Skattedag 2018 uppdaterar dig på vad som är nytt på skatteområdet gällande kapital, tjänst och näringsverksamhet. Varaktighet: 00:44:25

Agenda

 • Budgetpropositionen
 • Fackföreningsavgift
 • Försäljning av bostadsrätt med rabatt i form av sänkta månadsavgifter
 • Förändring av bostadsrätt
 • Internetinkomster
 • Hälso- och sjukvård
 • Bilförmåner och miljö
 • Trängselskatteförmån
 • Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland
 • Överlikviditet i enskild näringsverksamhet
 • Avdragsrätt för underskott i avslutad näringsverksamhet
 • Julgåvor


Kurs 6: Skatteprocess och skattetillägg

Syftet med kursen är att få en grundläggande förståelse för under vilka förutsättningar som skatteverket kan påföra skattetillägg samt vilka förutsättningar den enskilde har att befrias från skattetillägg. Vi kommer även att beröra ny lagstiftning som införts under 2018. Varaktighet: 00:40:43

Agenda

 • Omprövning/ överklagan av Skatteverkets beslut.
 • Tidsfrister för omprövning / överklagan.
 • Efterbeskattning
 • Oriktig uppgift
 • Skattetillägg
 • Befrielsegrunder
 • Nyhet, frivillig rättelse