Accountor Training Artiklar

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Utrikesfödda ekonomer har svårt att komma in på arbetsmarknaden

30.10.2017

Ekonomi Nyheter

Utrikesfödda ekonomer med examen från utländska universitet har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Jämfört med andra yrkesgrupper så är det tuffast för just ekonomer, det visar en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB).

I rapporten jämförs utrikesfödda inom yrkesgrupperna civilingenjör, naturvetare, lärare, sjuksköterska och ekonom. Rapporten visar att det var svårast för ekonomerna trots att deras erfarenhet och kompetens motsvarade kraven i jobbansökan.

Utrikesfödda kvinnliga ekonomer är den grupp som har allra svårast att gå jobb, endast 46 procent jobbar med något som motsvarar deras utbildningsnivå. För manliga ekonomer är siffran något högre, 50 procent jobbar med något som motsvarar deras utbildningsnivå.

För civilingenjörer födda i utlandet ser det något bättre ut, av dem jobbar 68 procent av kvinnorna. och 70 procent av männen, med ett jobb som motsvarar deras utbildningsnivå.

En svensk examen värderas högre än en utländsk examen

En av författarna till rapporten, Russel Schmieder som arbetar som analytiker på SCB, menar att orsaken till att utrikesfödda har svårt att få kvalificerade jobb i Sverige är att de inte har en svensk examen. I svenska arbetsgivares ögon värderas en svensk examen högre än en utländsk examen då standarden på utländska ekonomiutbildningar varierar.

Russel Schmieder anser att de svenska arbetsgivarna är för hårda och borde bli mer flexibla och fokusera på personens erfarenhet snarare än vilket land personens examen kommer ifrån. Men det är inte bara en utländsk examen som försvårar utlandsfödda situation. Rapporten visar även att arbetsgivare väljer bort utlandsfödda på grund av till exempel språkbarriären, brist på kontaktnät och diskriminering.

Praktikplatser ökar utrikesfödda akademiker att få kvalificerade jobb

Jobbsprånget är en organisation som jobbar med att hjälpa utrikesfödda akademiker att ta sig in på arbetsmarknaden med hjälp av praktik. Alexandra Ridderstad jobbar som verksamhetsledare på Jobbsprånget och hon menar att det är resursslöseri att inte utnyttja den arbetskraft som utrikesfödda akademiker kan bidra med. 70 procent av de som fått en praktikplats via Jobbsprånget har senare erbjudits en anställning på företaget.

 

Vill du veta vilka regler som gäller vid rekrytering och vad diskriminering är, kolla på vår utbildning: Rekrytera rätt

 

Källa: civilekonomen.se

← Föregående
Nästa →